ใบงาน World Cup 2022

เรียนรู้ลำดับขั้นตอน Algorithm ไปกับเทศกาลบอลโลก 2022

ไปกับใบงานของเรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

ดาวน์โหลด 3790 ครั้ง
แชร์ไปยัง
ดาวน์โหลด 3790 ครั้ง
แชร์ไปยัง

สื่อการสอนที่คล้ายกัน

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.