Mini Game

มินิเกมส่งเสริมความรู้

มาเรียนรู้วิทยาการคำนวณผ่านการเล่นเกมที่ออกแบบและสร้างขึ้นสำหรับ
ทุกคนที่สนใจ ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหาและสร้างเสริมความรู้รอบตัวไปพร้อมๆ กัน

STATISTICS

ตัวเลขที่น่าสนใจ

รู้ไหมว่า จำนวนผู้เข้าร่วมมินิเกมมีไม่น้อยเลยทีเดียว
แล้วคุณล่ะ ลองหรือยัง?

K+

ผู้เล่นทั้งหมด

K+

ใบประกาศนียบัตร

+

โรงเรียนทั่วประเทศ

KNOWLEDGE

ความรู้ที่จะได้รับ

มินิเกมของเราถูกสร้างขึ้นจากการประยุกต์หลากหลายวิชามารวมกัน
เพราะเราเชื่อว่าความรู้และทักษะต่างๆ สามารถเรียนรู้ผ่านความสนุกของเกมได้

Thinking Skill

ได้ฝึกกระบวนการคิดเเละ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Encrypt Skill

เรียนรู้ทักษะการถอดรหัส
ในรูปแบบต่างๆ

Problem Solving

ฝึกทักษะการเเก้ไขปัญหา
ให้ได้มาซึ่งทางออกของปัญหา

Vocabulary

ได้ฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษไปในตัว

CERTIFICATE

ประกาศนียบัตร

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มเรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ดฯ
แล้วมาสะสมใบประกาศนียบัตรจากการพิชิตมินิเกมได้เลย

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ที่
เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
สำหรับเยาวชนไทยทุกคน

OUR GAMES

เกมของเรา

เราสัญญาว่า จะพัฒนามินิเกมออกมาเรื่อยๆ
เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ควบคู่กับความสนุกจากวิชาวิทยาการคำนวณ

SPONSORS

ผู้สนับสนุน

CONTACT

ติดต่อเรา

Facebook

ติดตามความเคลื่อนไหว
พร้อมทั้งอัพเดทใบงานได้ที่

Email

ติดต่อทีมงาน ให้คำแนะนำ
หรือต้องการความช่วยเหลือ

Sponsor

ต้องการขอแพกเกจสนับสนุน
แพลตฟอร์มเรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด